Open image
 
CURR MIN AVG MAX
21.6 21.7 21.8 el.pavara
20.8 20.9 21.0 Katilo išėjimo
21.8 21.9 22.0 Katilo įėjimas
23.0 23.4 23.6 Kambario
pavara atidaroma
pavaros uždaroma
CLOSE
el.pavara
Katilo išėjimo
Katilo įėjimas
lauko
Boileris
Kambario
pavara atidaroma
pavaros uždaroma
didžiojo rato siurblys
mažo rato siurblys
Heater Up
MENU