Open image
 
CURR MIN AVG MAX
21.5 21.9 22.5 el.pavara
19.3 20.7 21.8 Katilo išėjimo
43.6 44.0 44.4 Boileris
CLOSE
el.pavara
Katilo išėjimo
Katilo įėjimas
lauko
Boileris
Kambario
Šs
ŠS
pavara atidaroma
pavaros uždaroma
didžiojo rato siurblys
mažo rato siurblys
Heater Up
MENU