Open image
 
CURR MIN AVG MAX
39.1 48.2 55.4 el.pavara
30.3 32.0 32.9 Katilo išėjimo
34.3 38.5 43.9 Katilo įėjimas
19.4 19.6 19.8 Kambario
pavara atidaroma
pavaros uždaroma
CLOSE
el.pavara
Katilo išėjimo
Katilo įėjimas
lauko
Boileris
Kambario
pavara atidaroma
pavaros uždaroma
didžiojo rato siurblys
mažo rato siurblys
Heater Up
MENU